logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

botanica@sghn.org

line decor
INICIO  
line decor
 
 
 
 


Novo proxecto de SGHN

Atlas de flora exótica invasora en Galicia

Pontevedra, 23-11-2015

A importancia intrínseca da biodiversidade baséase na historia evolutiva que representa, na capacidade de resposta ante perturbacións e na diversidade de ambientes que xera. Dada a proliferación de especies exóticas invasoras (EEI) son un problema a escala mundial e considérase que a difusión efectiva da información relativa a estas especies é algo prioritario para intentar frear a súa expansión, polo que a SGHN lanza a realización do “Atlas de flora exótica invasora de Galicia”.

A realización deste traballo inspirase no sistema británico, que fomenta a participación de colaboradores tanto profesionais como afeccionados para elaborar un traballo común a beneficio da xeración presente e das futuras.

OBXECTIVOS

O obxectivo xeral deste atlas sería coñecer situación das especies exóticas invasoras (EEI) presentes en Galicia e os obxectivos específicos son os seguintes:

  1. Identificar as EEI presentes en Galicia.
  2. Coñecer a distribución xeográfica das EEI.
  3. Informar do impacto das EEI sobre a biodiversidade.

A consecución destes obxectivos é gradual e dependente dun proceso de colaboración por elo formúlanse a priori resultados esperados pouco ambiciosos e indicadores de consecución de obxectivos que manifestarán a evolución do proceso.

COLABORACIÓN

A participación dunha persoa neste proxecto ten como propósito remitir datos para poder publicar o “Atlas de flora exótica invasora de Galicia”, igual que outros precedentes ("Atlas de anfibios e réptiles" e "Atlas e libro vermello de Carabini, Cychrini e Lucanidae (Insecta, Coleoptera)"), e acadar os obxectivos sinalados anteriormente. Este Atlas será froito dunha recompilación de datos propios da SGHN, dos remitidos polos colaboradores e da bibliografía existente. O proceso de colaboración entre a SGHN e as persoas que o desexen, investigadores, naturalistas, profesores, estudantes, persoas interesadas na conservación da natureza etc., realizarase en base as normas que se indican no documento que se pode descargar premendo AQUÍ.

 

Atlas de Flora exótica invasora
Fichas de identificación

Pontevedra, 26-01-2016

Para facilitar a participación na recollida de información para o Atlas de Flora Exótica Invasora, iranse publicando progresivamente nesta páxina as fichas de identificación das diversas especies.

Comezamos coas fichas do té de horta, té americano ou té moruno (Bidens aurea), a vinagreta ou pan de cuco (Oxalis pes-caprae) e a cala ou cartucho (Zantedeschia aethiopica). Premendo en cada imaxe pódese descargar a ficha en PDF.

Lembra que se queres colaborar podes escribir a botanica@sghn.org