logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

antela@sghn.org

line decor
INICIO    
line decor

 
 
 


 

Conto solidario para axudar á recuperación do ecosistema acuático Limia-Antela
Conto solidário para ajudar à recuperação do ecosistema acuático Limia-Antela
Cuento solidario para ayudar a la recuperación del ecosistema acuático Limia-Antela
Conte solidari per ajudar a la recuperació de l'ecosistema aquàtic Limia-Antela

Complexo húmido Limia-Antela, 02-02-2016, Día Mundial dos Humedais

Ao longo de 24 páxinas, adaptadas aos humanos de 9 a 99 anos, a cegoña nai contalle aos seus polos «a historia dos vosos devanceiros e da súa terra, que xa tedes idade para coñecela». Repasa a desecación de Antela, a deforestación polas concentracións parcelarias, o encanamento dos ríos e as explotacións areeiras. Amosa todo o que se perdeu polas actuacións dos humanos, pero tamén salienta o moito e moi valioso que aínda se conserva na Limia.

E remata cunha frase esperanzadora de Delmar Blasco, Secretario Xeral da Convención de Ramsar entre 1994 e 2002:
«Só falta que alguén con capacidade de liderazgo e aglutinación de vontades lance o proceso que devolva a Galicia e aos galegos, aínda que sexa en parte, os valores e funcións que se perderon cando se desecou a lagoa de Antela».

Co gallo de financiar as actividades de SGHN-Sección Antela (Veiga de Gomareite, Veiga de Vilaseca) para facer realidade ese desexo, enviarase unha copia en PDF de "Un conto de verdade" a todas as persoas que fagan unha doazón de alomenos 2 euros na conta:

Abanca (ES63-2080-0200-4830-4012-7702) ou PayPal (sghn@ghn.org)

Despois envía unha mensaxe a antela@sghn.org indicando o teu correo electrónico e o concepto "conto en galego"

Ao longo de 24 páginas, adaptadas para os humanos de 9 a 99 anos, a cegonha mãe conta aos seus pintos «a história dos seus antepassados e da sua terra, que já vocês têm idade para conhecê-la». Revê a dessecação de Antela, a desflorestação pelas concentrações parcelarias, o encanamento dos rios e as explorações dos areeiros. Mostra tudo o que se perdeu pelas atuações dos humanos, mas também salienta o muito e muito valioso que ainda se conserva na Limia.

E acaba com uma frase esperançada de Delmar Blasco, Secretário-Geral da Convenção de Ramsar entre 1994 e 2002:
«Só falta que alguém com capacidade de liderança e aglutinação de vontades lance o processo que devolva a Galiza e aos galegos, embora seja em parte, os valores e funções que perderam quando se dessecou a lagoa de Antela».


Com o fim de financiar as atividades de SGHN-Secção Antela (Veiga de Gomareite, Veiga de Vilaseca) para fazer realidade esse desejo, enviar-se-á uma cópia em PDF de "Um conto de verdade" a todas as pessoas que façam uma doação de no mínimo 2 euros na conta:

Abanca (ES63-2080-0200-4830-4012-7702) ou PayPal (sghn@ghn.org)

Depois envia uma mensagem a antela@sghn.org indicando o teu correio electrónico e o conceito "conto em português"

A lo largo de 24 páginas, adaptadas a los humanos de 9 a 99 años, la cigueña madre le cuenta a sus pollos «la historia de vuestros ancestros y de su tierra, que ya tenéis edad para conocerla». Repasa la desecación de Antela, la deforestación por las concentraciones parcelarias, el encauzamiento de los ríos y las explotaciones areneras. Muestra todo lo que se perdió por las actuaciones de los humanos, pero también destaca lo mucho y muy valioso que aún se conserva en A Limia.

Y remata con una frase esperanzadora de Delmar Blasco, Secretario General de la Convención de Ramsar entre 1994 y 2002:
«Sólo falta que alguien con capacidad de liderazgo y aglutinación de voluntades lance el proceso que devuelva a Galicia y a los gallegos, aunque sea en parte, los valores y funciones que se perdieron cuando se desecó la laguna de Antela».


Con el objetivo de financiar las actividades de SGHN-Sección Antela (Veiga de Gomareite, Veiga de Vilaseca) para hacer realidad ese deseo, se enviará una copia en PDF de "Un cuento de verdad" a todas las personas que hagan una donación de al menos 2 euros en la cuenta:

Abanca (ES63-2080-0200-4830-4012-7702) o PayPal (sghn@ghn.org)

Después envía un mensaje a antela@sghn.org indicando tu correo electrónico y el concepto "cuento en castellano"

Al llarg de 24 pàgines, adaptades als humans de 9 a 99 anys, la cigonya mare explica als seus pollets «la història dels vostres avantpassats i de la seva terra, que ja teniu edat per a conèixer-la». Repassa la dessecación d'Antela, la deforestación per les concentracions parcelàries, la canalització dels rius i les explotacions sorreres. Mostra tot el que es va perdre per les actuacions dels humans, però també destaca tot allò molt i molt valuós que encara es conserva a A Limia.

I acaba amb una frase esperançadora de Delmar Blasco, Secretari General de la Convenció de Ramsar entre 1994 i 2002:
«Només falta que algú amb capacitat de lideratge i aglutinació de voluntats llanci el procés que retorni a Galícia i als gallecs, encara que sigui en part, els valors i funcions que es van perdre quan es va dessecar la llacuna d'Antela».

Amb l'objectiu de finançar les activitats de SGHN-Secció Antela (Veiga de Gomareite, Veiga de Vilaseca) per a fer realitat aquest desig, s'enviarà una còpia en PDF d'"Un conte de veritat" a totes les persones que facin una donació d'almenys 2 euros en el compte:

Abanca (ETS63-2080-0200-4830-4012-7702) o PayPal (sghn@ghn.org)

Després envía un missatge a antela@sghn.org indicant el teu correu electrònic i el concepte "conte en català"