logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
INICIO
line decor

 

 

 
 
 
 

 

V Congreso Galego de Ornitoloxía
Libro de Actas

ÍNDICE

 • Fontán, L. e Tapia, L. Revisión del estatus de la avifauna en el LIC “Serra do Xistral”.
 • Fontán Giao, L., García Arrese, A.M., Nieto Olano, C. e Tapia, L. Planes de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) de avifauna en parques eólicos de Galicia: consideraciones sobre la metodología.
 • García Arrese, A.M., Fontán Giao, L.E. e Nieto Olano, C. Avance de resultados de los planes de seguimiento y vigilancia ambiental de avifauna en los parques eólicos de Paxareiras-A Ruña.
 • González, S. e Villarino, A. Criterios científicos ornitológicos para la declaración como ZEPA de la IBA ES008 «A Limia» (Ourense, España).
 • González, S. e Villarino, A. Impacto de las concentraciones parcelarias sobre la avifauna reproductora de la IBA ES008 A Limia (Ourense, España) .
 • Miranda, M., Reigada, X.R., Travassos, P. e Fachada, M. Alto Tâmega internacional- espaço natural sem fronteira.
 • G. L. SEO-Pontevedra. Invernada de aves acuáticas en costas abertas da provincia de Pontevedra.
 • Fernández Pérez, M. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de las aves del orden Ciconiformes de Galicia. Nematodos y trematodos.
 • Nercellas Méndez, M. e Taboada Martínez, J. Clave para a localización de áreas de cría de Circus pygargus e Circus cyaneus a partir das súas pautas de comportamento.
 • Nercellas Méndez, M. e Taboada Martínez, J. Censo de Circus pygargus e Circus cyaneus no norte da provincia de Pontevedra, e en seis LICs presentes neste territorio.
 • Fernández Cordeiro, A., Barciela Castro, J., Pastoriza Barreiro, A. e Álvarez Graña, D. Fluctuacións temporais nas densidades de miñato (Buteo buteo), lagarteiro (Falco tinnunculus) e outras aves rapaces (no suroeste de Galicia).
 • Martínez Mariño. J.M., Sánchez Quintas, M. e Sierra Abraín, P. Evolucion da poboacion nidificante de aguia real (Aquila chrysaëtos) en Galicia (1998-2002) .
 • Vázquez Pumariño, X. Distribución e estima poboacional de Hieraetus pennatus en Galicia (NW España).
 • Fernández Cordeiro, A., Pastoriza Barreiro, A. e Álvarez Graña, D. Orixe da poboación de gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus) invernante en Galicia.
 • Romay Cousido, C.D. e Cabrero Figueiro, J.C. Invernada da gaivota-de-cabeça-negra Larus melanocephalu3 Temm., 1820 na ribeira sul da Ria de Arousa (Galiza).
 • Epifanio Lemos, J.C., Novegil Rodríguez, A. e Novegil Rodríguez, A. Datos sobre nidificacion y alimentacion del búho real (Bubo bubo) en Galicia.
 • Fernández Cordeiro, A., Álvarez Graña, D. e Pastoriza Barreiro, A. Os picafollas (Phylloscopus brehmii/collybita) en Galicia. ¿Ibérico, europeo ou ambos?
 • Arenas, M. e Senar, J.C. Valoración de la calidad de hábitat del Parque Nacional Illas Atlánticas según las señales del plumaje en el jilguero (Carduelis carduelis)
 • Conclusións

PDF co índice, os resumes das comunicacións e as conclusións.

Portada_V_CGOContraportada_CGO