logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

SGHN integra as súas bases de datos de investigación no Gbif

Pontevedra, 29-12-2016

Que é o GBIF?
Global Biodiversity Information Facilitity é unha organización intergubernamental que nace en 2001 e que ten hoxendía 53 países e 43 organizacións internacionais. GBIF está estruturada como unha rede de nodos nacionais cunha secretaría internacional en Copenhague. O obxetivo de GBIF é dar acceso -vía internet, libre e gratuitamente- ós datos de biodiversidade de todo el mundo para apoiar a investigación científica, fomentar a conservación biolóxica e favorecer o desenvolvemento sostible.
Máis información en
http://www.gbif.org/publisher/41d47a20-829b-4f8c-b413-ef95ae06d567
http://www.gbif.org/country/ES/summary
http://www.gbif.org/dataset/f56b1d14-e092-4704-9c77-091f317dc94d   

Por que GBIF?

Nestes intres é a plataforma máis internacional e con maiores garantías de soporte e recursos, o que garante mellor ca outras a súa perduración no tempo. O seu uso é aberto e colaborativo.

Para que sirve esta integración?
Entre moitas aportacións, desta integración podemos destacar:

  • Unificación dos criterios de toma e xestión de datos.
  • Minimizar o risco de perda de información cara ó futuro.
  • Fortalecer un sistema de xestión que aporta a información necesaria para a toma de decisións sobre en que investir os orzamentos de protección e investigación do medio ambiente.

 

 

 

 

 

 

Neste intre están integrados os datos do " Atlas e libro vermello de Carabini, Cychrini e Lucanidae (Insecta, Coleoptera) de Galicia. Segundo se vaian publicando o resto de atlas, integraranse estes datos. Nun futuro próximo tamén se integrarán os datos doutros atlas da SGHN

Os datos que ceden os colaboradores son empregados exclusivamente para a realización dos atlas e como información para xestionar a protección ambiental en caso de ser necesario. Non hai un uso lucrativo do mesmo e se hai datos que precisan dunha xestión discreta (investigación non publicada, estudos en curso, etc) ó indicar tal circunstancia queda restrinxido o seu uso dacordo co autor/recopilador.

O protocolo ESENGA, que regula a recopilación de datos de entomoloxía, está actualizado na páxina web (http://www.sghn.org/Seccion_Entomoloxia/Programa_ESENGA.html), así como o arquivo para o rexistro de datos.