logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

DÚAS MINICENTRAIS NO RÍO OITAVÉN AMEAZAN UNHA COLONIA DE MORCEGOS

A SGHN presentou sendos escritos a Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) e Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Consellería de Medio Rural), solicitando a anulación das concesións das minicentrais hidráulicas Corope e Eiras II , no río Oitabén, sitas nos concellos de Ponte Caldelas e Soutomaior (expediente PO/1/130 aproveitamentos hidroeléctricos no río Oitavén: Eiras II e Salto de Corope, nos Concellos de Ponte Caldelas e Fornelos de Montes). Ver PDF.

Gracias ó traballo e información do grupo Asemblea do Suído, sabemos que no tramo afectado pola futura construción do edificio da minicentral (50 metros de explanada) do aproveitamento Eiras II contén un túnel que alberga unha colonia de morcegos, con máis dun cento de individuos e con cinco especies ocupando dito refuxio: Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819), Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774), Myotis myotis (Borkhausen, 1797), Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) e Myotis escalerai Cabrera, 1904.

Tres destas especies de morcegos están catalogadas como VULNERABLES no Catálogo Galego de Especies Ameazadas de Galicia e se atopan no ANEXO II (especies animais e vexetais de interese comunitario que para a conservación e necesario designar zonas especiais de conservación) da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e estan incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE, para os que é necesario designar zonas especial conservación e que son Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis e tamén se atopan dúas das catro especies contempladas no Plan de conservación dos morcegos cavernícolas en proceso de elaboración pola Consellería de Medio Rural e que son Miniopterus schreibersii e Rhinolophus ferrumequinum.

O espazo onde se localiza o refuxio de morcegos, foi seleccionado no ano 2008 para a ampliación da Rede Natura 2000 dentro da Lista da Rexión Atlántica, contando co código de identificación ES1140021 LIC Río Verdugo-Oitavén. Por estes motivos e dada a incompatibilidade da actividade proxectada da construción das minicentrais Eiras II e Salto do Corope coa conservación de dito refuxio, solicitouse a anaulación das concesións e a non autorización da construccións das minicentrais ou outros elementos que poidan destruir a zona.