logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

 

SGHN pide unha nova campaña de control de Ludwigia grandiflora no río Barbaña (Ourense)

Ourense, 05-10-2017

Hai agora un ano, a instancias de SGHN, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio desenvolveron unha fructífera campaña de control da planta acuática invasora Ludwigia grandiflora no río Barbaña ao seu paso pola cidade de Ourense.
Non obstante, como é habitual en plantas exóticas tan invasoras como Ludwigia grandiflora, a erradicación total foi imposible con esa primeira campaña e novamente volven a verse matas de Ludwigia grandiflora ao longo do treito urbán do río Barbaña.

Como as circunstancias actuais son moi favorables para continuar coa erradicación da especie, pois non forma masas continuas, o nivel de auga é moi baixo e o acceso é moi doado, facilitando o traballo de retirada da canle e de transporte da biomasa de Ludwigia grandiflora para unha xestión segura da mesma, SGHN ven de solicitar á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que organicen e leven a cabo coa máxima urxencia (días ou, como moito, semanas) unha nova campaña para a erradicación de Ludwigia grandiflora no treito urbán do río Barbaña en Ourense cidade para evitar o perigo de que a especie aumente a súa cobertura no río Barbaña e de que chegue ao río Miño, o cal faría moi difícil e custosa (senón imposible) a súa erradicación.


SGHN solicita a erradicación inmediata de Ludwigia grandiflora no río Barbaña (Ourense)

Ourense, 27-09-2016

Alertados por un socio da presencia da planta acuática invasora Ludwigia grandiflora no río Barbaña ao seu paso pola cidade de Ourense, un equipo de SGHN ven de percorrer o treito urbán de dito río e de confirmar a existencia de múltiples matas de dita especie ao longo do río Barbaña entre a confluencia do seu afluente Barbañica e case a súa desembocadura no río Miño.

As circunstancias actuais son moi favorables para a erradicación da especie, pois non forma masas continuas, o nivel de auga é moi baixo e o acceso é moi doado, facilitando o traballo de retirada da canle e de transporte da biomasa de Ludwigia para unha xestión segura da mesma.

Diante do risco de que a especie aumente a súa cobertura no río Barbaña e de que chegue ao río Miño, o cal faría moi difícil e custosa (senón imposible) a súa erradicación, SGHN ven de solicitarlles á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (PDF) e á Confederación Hidrográfica do Miño Sil (PDF) que organicen e leven a cabo coa máxima urxencia (días ou, como moito, semanas) unha campaña para a erradicación de dita especie.

Boas novas sobre este tema: a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), a Xunta de Galicia (ver resposta) e o Concello de Ourense comezan as labores de erradicación da Ludwigia grandiflora no río Barbaña: Faro de Vigo, La Voz de Galicia, La Región.

 

Tríptico informativo sobre a vespa asiática Vesta velutina

Pontevedra-Ourense, 09-03-2015

A Xunta de Galicia ven de publicar un tríptico informativo sobre a vespa asiática Vesta velutina que explica a chegada da especie a Europa e a Galicia, as ameazas ecolóxicas e económicas que supón, como identificar os seus niños e como actuar en caso de ter detectada a súa presencia. Polo seu interese, o tríptico pode descargarse premendo AQUÍ.

SGHN quere salientar que debido ó crecente mal uso de trampas artesanais, moitas vésporas do pais están sendo matadas innecesariamente. Tan innecesariamente que non sabemos se estas vésporas poden axudar ou non a competir contra e Vespa velutina, o que si sabemos é que forman parte do noso ecosistema e aportan factores de control doutras especies. Convén distinguir estas dúas especies e salvagardar o noso vesporón, ou abábaro como se lle chama nalgúns sitios.

Neste ano, tres novas especies invasoras en Galicia

Pontevedra-Santiago, 30-10-2012

A ONU, a través do informe da Secretaría do Convenio sobre a Diversidade Biolócica, Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3 (Montreal, 2010), considera que unha das cinco presións que afectan directamente á perda de biodiversidade son as especies invasoras.

Segundo o estudo desenvolvido por DAISIE, en Europa rexistráronse 11.595 especies foráneas, das que máis de 1.000 están presentes en España. A consecuencia máis inmediata é a recollida no citado informe da ONU, así como en múltiples publicacións:

 • Perda de biodiversidade e simplificación das cadeas tróficas, competencia por recursos de hábitat e tróficos, danos á saúde humana (Informe da Unión Europea do 2008 Comunicación da Comisión ó Consello, ó Parlamento Europeo, ó Comité Económico e Social Europeo é o Comité das Rexións).
 • Perdas económicas. Na Unión Europea, os gastos anuais asociados ó control das especies invasoras e ó dano que ocasionan ascenden actualmente a 12.000 millóns de euros (In UE. 2010. Especies exóticas invasoras).

Nos últimos dez anos, a situación das Especies Invasoras en Galicia, tanto a nivel de especies animais coma vexetais agravouse radicalmente, moi en especial no referente a especies vexetais, tales como Cortaderia selloana, expansión de Acacia spp., irregularización das prantacións de Eucalyptus spp., etc., aínda que as animais non son menores e de consecuencias tamén graves, tanto para a saúde coma para a economía: nemátodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus), chinche do piñeiro (Leptoglossus occidentalis), avispón (Vespa velutina) e un longo etcétera.

SGHN coincide co sinalado en diversos estudos sobre o carácter prioritario da prevención, ó ser unha das vías máis económicas e efectivas. A vixiancia e rápida detección son fundamentais para reducir o problema. Igualmente a sensibilización cidadá, formación para axentes da administración, educadores ambientais, etc, son imprescindibles para informar dos impactos que producen as especies invasoras. A parte de investigación é un pilar inexcusable para optimizar os recursos e determinar os mellores enfoques posibles a este problema.

Nesta situación, nos últimos meses apareceron tres novas especies en Galicia (unha aínda non detectada pero presumiblemente presente):

 • Vespa velutina, sobre a que a SGHN alertou á Xunta de Galicia en febreiro sobre un previsible paso a Galicia (PDF e resposta PDF), o cal confirmouse estes días, a pesares das medidas levadas a cabo.
 • Urocerus albicornis, no verán de 2012 recolectouse na zona norte de Lugo un avispón que resultou ser unha femia de Urocerus albicornis (Hymenoptera: Siricidae). Trátase dunha especie de orixe norteamericana e que xa se localizou en varios paises europeos (Reino Unido, Islandia, Paises Baixos e Polonia) e recentemente en Euzkadi (Lopez et al. 2012). Nesta publicación considérase a posibilidade de seren importada de Francia a traveso da madeira de piñeiro. Está considerada nestes paises como especie invasora e prexudicial para a madeira da familia Pinaceae (piñeiros, abetos…) xa que a larva forma tuneis na madeira. Ante este achádego, informouse do mesmo á Dirección Xeral de Conservación da Natureza (PDF) (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) e solicitouse que se avalien as posibles repercusións da súa presencia e se faga un seguimento na zona para detectar máis exemplares e se fose necesario tómense medidas profilácticas (retirada de madeira morta na zona) ó obxeto de previr un asentamento desta especie.detectada no vrao por un equipo de entomólogos da SGHN que alertou do perigo potencial á Xunta de Galicia (PDF), da cal aínda non se recibeu responta.
 • Dryocosmus kuriphilus. A Xunta de Galicia abriu estes días unha campaña de información (PDF) sobre a posible presencia doutro invasor que ataca ós castiñeiros, rebaixando a súa produción e en caso extremos matando á árbore.

Polo devandito, SGHN ven de solicitar á Consellería de Medio Ambiente (PDF) que resposte aos escritos de SGHN alertando da presencia de Urocerus albicornis e do posible paso de Vespa velutina aportando información das medidas adoptadas pola Consellería para o seu control e/ou erradicación.

Fotografía: Urocerus albicornis.

 

Qué rápida é a xustiza... ¡ás veces!

Cunha axilidade e rapidez inusitadas, o Tribunal Supremo leva dictados xa dous Autos decretando a suspensión parcial da vixencia do Real Decreto 1628/2011, de 14 de novembro, polo que se regula o listado e catálogo español de especies exóticas invasoras, en relación coa inclusión no Catálogo da especie Micropterus salmoides ou "black bass". O primeiro Auto dictouno o 23-03-2012 (PDF) a raiz do recurso contencioso-admnistrativo presentado pola Asociación Española de Black Bass e o segundo, publicado no BOE de hoxe 27 de xuño) dictouno o 28-03-2012 (PDF) a raiz do recurso contencioso-administrativo presentado pola Federación Española de Pesca e Casting.

Con estes dous Autos do Tribunal Supremo e a Resolución previa do Consello de Ministros (PDF), o "black bass" queda pois eliminado do catálogo de especies invasoras, malia ser un especie exótica e invasora que depreda e compite coas especies autóctonas. De feito no Programa Mundial de Especies Invasoras da IUCN esta considerada como unha das 100 especies exóticas invasoras máis dañinas do mundo (http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2000-126-Es.pdf). Unha pésima nova para a biodiversidade autóctona.

¿Veremos algún día unha rapidez semellante no Tribunal Supremo e no Consello de Ministros para algunha boa nova para a nosa biodiversidade?

 

DANOS POR VISÓNS AMERICANOS NA TERRA CHÁ

Opinión publicada en "La Voz de Galicia" edición Terra Chá o 11-04-2012. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/04/11/ameaza-do-seculo-xxi/0003_201204L11C99910.htm

 

NON Á VEDA DO CANGREXO VERMELLO AMERICANO

A SGHN solicitou (PDF) que se modifique a Orde do 28 de decembro de 2011 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2012, no que se regula o Réxime especial do cangrexo vermello americano (Procambarus clarkii) e do cangrexo sinal (Leniusculus pacifastacus), xa que incompresiblemente, a través do artigo 8º desta Orde védase a capturas destas dúas especies de carácter invasor, algo que recollía o modificado ANEXO I (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras) do Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, polo que se regula o listado e catálogo español de especies exóticas invasoras e outras regulacións e estudos da Unión Europea.

A SGHN constatou na súa recente publicación do Atlas de Hérpetos de Galicia o pernicioso efecto do cangrexo americano sobre os anfibios.

Esta situación levou a presentar unha solicitude de modificación desta orde que recolla:

 • Que a captura e/ou morte destas dúas especies quede formalmente autorizada a todo o mundo, con ou sen permiso de pesca, incluso que se fomente a súa captura.
 • Que nos lugares onde poidan coexistir coa cangrexo autóctono, sexa advertida a presencia deste mediante carteis e información ós coutos de pesca, para evitar capturas accidentais do cangrexo autóctono.
 • Que se encete unha campaña específica de captura e destrucción destas especies, así como se reforce mediante información e sanción a prohibición da liberación de exemplares destas especies en calquera sitio.

Fotografía: Cangrexo vermello americano (Procambarus clarkii).

 

 

HOXE É UNHA DÍA TRISTE PARA A BIODIVERSIDADE

GRAVE RETROCESO NA LOITA CONTRA AS ESPECIES INVASORAS

No BOE de hoxe, 19 de marzo, publícase a Resolución de 13 de marzo de 2012, da Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 24 de febreiro de 2012, polo que se aceptan parcialmente as reclamacións feitas polas Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y de Cataluña contra o Real Decreto 1628/2011 polo que se regula o listado e o catálogo español de especies exóticas invasoras.

Moi lamentablemente, e nun exercicio de manifesta irresponsabilidade na conservación da biodiversidade, o Consello de Ministros baleirou de contido e aplicabilidade o Real Decreto 1628/2011 ao anular:

 • Artigo 1. Obxecto
 • Artigo 4. Contido e características (do Catálogo e o Listado de especies invasoras)
 • Artigo 5. Procedimentos de inclusión ou exclusión de especies
 • Artigo 7. Información contida nos rexistros.
 • Artigo 8. Efectos da inclusión dunha especie no Catálogo ou no Listado
 • Artigo 10. Medidas de loita contra as especies invasoras do Listado e Catálogo.
 • Disposición transitoria segunda. Especies introducidas con anterioridade á entrada en vigor da Lei 42/2007, de 13 de decembro, con fines cinexéticos, piscícolas e selvícolas.
 • Anexo II. Listado de especies exóticas con potencial invasor

Con este paso atrás, a boa nova para a biodiversidade española que supuxo o Real Decreto 1628/2011 só durou 3 meses e 1 semana.