logo

 

Dende 1973 estudiando, divulgando e defendendo o patrimonio natural galego

sghn@sghn.org

line decor
  INICIO   
line decor
   

A Confederación proxecta novas actuacións no río Limia

Contraproducentes, contrarias ao Plan Hidrológico e fóra das súas competencias

Ourense-Santiago de Compostela, 16-05-2013

Co pretencioso título de "Actuacións de mellora do Dominio Público Hidráulico e da capacidade de desauguamento do río Limia ao seu paso polo tramo urbano de Xinzo de Limia (Ourense)", a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) sacou a información pública un novo proxecto que afecta ao río Limia. SGHN, non sen dificultades, conseguiu acceso á información, preparou e presentou as correspondentes alegaciones e consideracións.

En primeiro lugar, constatouse o déficit de transparencia e boas prácticas da CHMS neste caso: ao contrario doutras ocasións recentes, o proxecto non estivo a disposición da cidadanía na web da CHMS. Conseguir unha copia digital custou 9,16 EUR de taxas, ademais de chamadas telefónicas e o tempo para esas xestións de xente que non vive "de isto".

En canto ao proxecto en si, trátase da construción dunha pasarela peatonal e da ampliación dunha ponte para o tráfico rodado; adicionalmente contémplanse medidas de mellora ambiental no río (retirada de sedimentos, reparación de noiros, eliminación de especies invasoras, ...). Respecto de todo iso, SGHN considera:

  • Que tanto a pasarela peatonal como a ampliación da ponte (sen poñer en dúbida a súa importancia e/ou necesidade) non son infraestructuras hidráulicas e, polo tanto, a actuación neste ámbito non compete á Confederación Hidrográfica, debendo ser asumida por outras administracións.
  • Que a retirada de sedimentos e reparación de noiros mostran o fracaso reiterado de obras semellantes realizadas anteriormente e inciden, xa que logo, nos mesmos erros. Ata se pode afirmar que son contrarias á Directiva Europea 2000/60/CE e ao propio Plan Hidrolóxico da Demarcación Miño-Sil.
  • Que o proxecto inclúe a loable retirada de especies invasoras, con todo, tamén contempla revegetaciones con especies foráneas potencialmente invasoras. Ademais, as recentes actuacións da CHMS no río Limia engaden dúbidas razoables sobre este punto: realizáronse roces e eliminouse vegetación autóctona, mentres que se mantiveron, por exemplo, exemplares de especies exóticas tan perigosas como Cortaderia selloana (Herba da Pampa).

Foto: Mata de herba da Pampa (Cortaderia selloana) nun tramo do río ao seu paso por Xinzo de Limia onde a Confederación, supostamente, acababa de realizar labores de limpeza e eliminación de especies invasoras.

En consecuencia, SGHN solicitou á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (PDF) e á Dirección Xeral do Auga (Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, PDF) que se desestime por completo o proxecto, e pregúntase: por que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil non financia con estes fondos actuacións de futuro que resolvan os problemas da calidade e a cantidade de auga no río Limia?

Fotos: Afundimento parcial da escolleira de bloques de granito como consecuencia da incisión da canle polo río Limia (froito en parte dos continuos dragados) que xa provocou con anterioridade o derrube do noiro.